Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) има за цел да подпомогне икономическото и социално възстановяване от COVID-19 пандемията. Планът съчетава набор от инвестиции и реформи, за чието изпълнение България ще получи над 12 млрд. лева от Механизма за възстановяване и устойчивост.


НПВУ е структуриран в четири стълба: Иновативна България, Зелена България, Свързана България и Справедлива България. Над 53% от средствата са насочени за мерки подпомагащи зеления преход, а над 23% от предвидените инвестиции ще бъдат за дигитализация. По-голяма част от финансирането ще бъде предоставено под формата на безвъзмездна финансова помощ, като е предвидена и подкрепа чрез финансови инструменти.

Очаква се първите процедури за подкрепа на бизнеса да стартират третото тримесечие на 2022г.