22.12.2022

Енергийно обновяване на жилищни сгради

В контекста на европейския преход към зелена икономика и декарбонизацията на градовете, Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура за безвъзмездно финансиране на мерки за […]
05.08.2022

Нова грантова схема за безвъзмездно финансиране за енергийна ефективност

На фона на покачващите се цени на енергоносителите, несигурността на газови доставки и засиленото търсене на алтернативи, Министерство на енергетиката обяви процедура за безвъзмездно финансиране на мерки за енергийна ефективност в предприятията. Целта на процедурата е повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и съответно конкурентоспособността на българските предприятия в дългосрочен план.
02.08.2022

В очакване на Европейското финансиране в рекорден размер

Европейските средства са разпределени по приоритети в девет програми за периода 2021-2027г., финансирани от европейските структури и инвестиционни фондове, както и 57 инвестиции и 47 реформи, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) до 2026г. Рекордното финансиране в размер на над 25 млрд. евро изисква средствата да бъдат оползотворени по най-целесъoбразния, ефективен и синергичен начин в областите с най-голяма нужда.
15.06.2022

Европейски средства за българския бизнес

През тази и следващите години се откриват множество възможности за целенасочена финансова подкрепа на бизнеса. Ню Ай резюмира най-очакваните сред тях в статия за сп. Икономика.
19.05.2022

Европейски иновационен фонд – български компании могат да получат до 4.5 млн. евро за проекти за нисковъглеродни технологии

Иновационният фонд е един от най-мащабните инструменти за финансиране на нисковъглеродни технологии в европейски план. По него се финансират проекти, целящи внедряването на иновативни технологични решения за ускоряване на декарбонизацията на ЕС и подпомагане прехода към чиста енергия. Иновационният фонд подкрепя широк обхват от дейности, разпределени в различни подкатегории, сред които технологии за възобновяема енергия, съхранение на енергия и иновации в енергийно и въглеродно интензивни индустрии.
16.05.2022

Възможности за финансиране на “зелени” инвестиции по програма “LIFE”

LIFE е един от основните финансови инструменти на Европейския съюз за околна среда и действия по въпроси, свързани с климата. Програмата подкрепя проекти в четири основни подпрограми със самостоятелен бюджет - "Кръгова икономика и качество на живот", "Смекчаване на изменението на климата и приспособяване към последиците му", "Преход към чиста енергия" и "Природа и биологично разнообразие". Общият бюджет на програмата е увеличен с 60% в сравнение с предишния период, в контекста на прехода към климатична неутралност и постигане на целите, заложени в Европейската Зелена сделка.
gdpr-image
Ние използваме бисквитки. Когато посещавате уеб сайта ни, бисквитките ще бъдат съхранени на компютъра ви. За повече информация, моля разгледайте нашата политика за бисквитките. С посещаването на нашият уебсайт, вие се съгласявате с условията за ползване.
Прочети още