УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТ
(https://new-i.com/)

I. Общи положения

Този уеб сайт е собственост на „Ню Ай“ ЕАД, ЕИК: 200765778 („Дружеството“), със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. „Петър Парчевич“ № 27, представлявано от Димитър Атанасов Ганев – изпълнителен директор.

II. Авторски права

Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторски права, принадлежащи на Дружеството или е използвано на базата на валидно придобит от него лиценз или сключен друг вид договор. Никаква част от съдържанието на този уеб сайт не трябва да бъде разбирана като даваща съгласие или разрешение да използвате снимка, търговска марка, лого или друга информация, качена на него. Копирането или свалянето на информация от сайта не прехвърля върху Вас авторските права върху тази информация. Съдържанието на този сайт може да бъде променяно и актуализирано от Дружеството по всяко време.
Използването, копирането и разпространението на каквато и да била част от съдържанието на сайта, без изричното предварително писмено съгласие на Дружеството е забранено. Препратки към този сайт са разрешени само след съгласието на Дружеството с изключение на препратки към секцията „Блог“. В секцията „Блог“ на сайта си Дружеството използва авторски статии и снимки от негови служители и от други източници, върху които има отстъпено право на ползване по съответния законов ред. Публикуването на снимки, цитати от статии и статии от секцията „Блог“ на сайта е разрешено само и единствено, когато е посочен източникът, а именно – следва текстът да е придружен от активен линк (хипервръзка) към оригиналната статия в секцията „Блог“ на сайта.

III. Защита на личните данни

Дружеството обработва лични данни в съответствие с Регламент 2016/679/ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.
В случай, че сте се абонирали доброволно за електронния ни бюлетин, Дружеството има право да Ви изпраща съобщения на предоставения имейл адрес. По всяко време може да оттеглите съгласието си.
Информация за  личните данни, които Дружеството обработва и за условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват, упражняват правата си и относно реда за оттегляне на съгласие за получаване на съобщения от нас (директен маркетинг), може да намерите в нашата Политика за поверителност, налична на сайта ни (https://new-i.com/politika-za-poveritelnost/).

IV. Използване на „бисквитки“

При посещение на уеб сайта на „Ню Ай“ ЕАД може да събираме и обработваме Ваши лични данни чрез т.нар. „бисквитки“ (cookies). За информацията, която се обработва във връзка с бисквитките, моля прочетете нашата „Политика за бисквитки“, налична на сайта ни (https://new-i.com/politika-za-biskvitki/).

V.  Други

За неуредените в настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Възникнали спорове Дружеството се стреми да решава винаги чрез преговори и взаимни отстъпки, а в случай, че всички възможности за това се изчерпат, споровете се решават от компетентния български съд.

Дружеството не е отговорно за каквито и да било грешки, които могат да възникнат на сайта, включително и тези, причинени от промени, настройки, технически причини и др.

Дружеството не е отговорно за достоверността и актуалността на информацията, качена на уеб сайта. Последната не представлява правна (юридическа) или друг вид консултация, а е с чисто информативен характер. Ако желаете да се консултирате с нас, може да го направите чрез формата за контакти в сайта.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или хипервръзки на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

VI. Данни за контакт

Искания, запитвания и всяка друга информация, свързани с използването на този уеб сайт и с настоящите Условия, може да получите на електронен адрес: new-i@new-i.com. Ще положим дължимата грижа да Ви отговорим във възможно най-кратък срок.

17.10.2022 г.