Идеи за европейско финансиране

Услуги

По-подробно
Всички проекти

Сектори

Мнения

Разчитаме на сътрудничеството на Ню Ай при осигуряване на безвъзмездно финансиране за инвестиционни проекти на Бон Марин Холдинг.

Ваня Трифонова

Финансов директор на Бон Марин Груп

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” започна  работа с компанията „Ню Ай” АД по един стратегически за нея проект, свързан с дигитализацията на писменото културно наследство. Продължилите и след това взаимни връзки потвърдиха  професионализма, отговорността и коректността в работата на компанията. Бих желала обаче специално да изтъкна изключително високата образованост, култура, интелигентност и всеотдайност на ръководството и специалистите от екипа. .

д-р Анета Дончева

Зам. Директор на Национална библиотека„Св.Св. Кирил и Методий”

За подобрение на дейността си, свързана с цялостни решения в областта на енергията, ФИЛКАБ АД с помощта на Ню Ай АД успешно реализира проект за „Въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Предоставената компетентна информация, бързата и адекватна помощ и съдействие допринесоха за увереността и спокойствието по време на реализацията на проекта. Искрено сме удовлетворени от проявения перфекционизъм в работата, от пълната ангажираност и съпричастност, демонстрирани от екипа, доказал се като надежден и професионален партньор. Вярваме, че капацитетът и опитът на екипа е основен фактор за постигането на успешните резултати.

Нонка Черпокова

Изпълнителен директор на ФИЛКАБ АД

Клиенти

Театър София
Министерство на здравеопазването
Министерски съвет
Министерство на труда и социалната политика
Държавна агенция „Електронно управление”
Администрация на Министерски съвет
Агенция по вписванията
Община Бургас
Експириън България ЕАД
Верила лубрикантс АД
Бон Марин Агенция ООД
Софарма Трейдинг АД
Транскапитал ЕООД
БТК АД
Международни Градски Сътрудници Фондация
Асоциация на Секретарите на Общините в Република България (НАСО РБ)
Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори - АБРО
Девелор България ООД
ЕТ Дарс-91 - Димитър Събков
Сиела Норма АД
Абати АД
Боряна АД
Филкаб АД
ЧЕЗ Разпределение България АД
Министерство на държавната администрация и административната реформа
Върховен административен съд
Прокуратура на република България
Административен съд София-град
Община Чирпан
Министерство на околната среда и водите
Община Троян
Столична Община
Община Казанлък
Областна администрация Силистра
Община Долна Митрополия
Министерство на земеделието и храните
Община Силистра
Община Малко Търново
Община Свищов
Министерски съвет на Република България
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на икономиката енергетиката и туризма
Министерство на икономиката
Община Ямбол
Община Елхово
Министерство на Финансите
Община Пазарджик
Световна банка
Община Тутракан
Албена АД
Булярд Корабостроителна Индустрия ЕАД
Интерактив Медиа Сървисиз ООД
Доверие - Брико АД
Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий"
Интерконсулт България ООД
Веолия Енерджи Варна ЕАД
Всички клиенти

Публикации

Още - в блога