“Технологична модернизация в МСП” е първата процедура от Националния план за възстановяване и устойчивост за предоставяне на безвъзмездно финансиране за инвестиции в нови технологии (оборудване, машини, софтуер) с акцент върху цифровизацията на производствените процеси.

Цел: Цифровизация на производствените процеси, постигане на по-висока производителност и намаляване на производствените разходи в предприятията

Безвъзмездно финансиране на проект: от 35 000 лв. до 700 000 лв.

Допустими разходи: закупуване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер (специализиран и ERP/CRM/MOM/MES системи).

Краен срок за кандидатстване: 16:30 часа на 21.09.2022 г.