Кой може да кандидатства:
Български микро- и малки предприятия
– Регистрирани между 6 м. – 4 г. преди крайния срок за кандидатстване по поканата
– Работещи в областта на зелената индустрия или технологиите на благосъстоянието
– Да не са листнати на фондовата борса до 4 г. след тяхната регистрация
– Все още да не са разпределили печалби
– Да не са формирани чрез сливане

Срок за кандидатстване: 18 ноември 2021

⇒ За повече информация