• Внедряване в производството на течен препарат за размразяване на пътища и магистрали