• Разработване на проектно предложение „Компетентни административни съдии – гаранти за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване”