• Разработване на проектно предложение „Развитие на човешките ресурси в областта на международното правно сътрудничество по наказателни въпроси