• Извършване на функционален анализ на община Ямбол