• Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов – подобрено качество за живот, жизнена и работна среда
  • Подкрепа за развитието на туристически атракции “НОВЕ – Сърцето на легиона – Социализация и експониране на римски военен лагер и късноантичен град Нове