• Изготвяне на последваща оценка на изпълнението на ОПР 2007 – 2013 на община Долна Митрополия