• Изготвяне на Областна стратегия за развитие на Област Силистра 2014-2020 г.