• “Дигитализация и запазване на писменото наследство на България.”