• „Мониторинг и оценка на възможностите за подобряване прозрачността на общинските администрации”