• “Centralized Condition-Based Maintenance and Manufacturing Support System Project”, финансиран в рамките на Норвежки финансов механизъм 2009-2014, Програмна област „Иновации в зелена индустрия“