• Консултантска помощ за изготвяне на Инвестиционен проект за „Оптимизиране и развитие на бизнес процеси и високотехнологични решения”