• “Повишаване капацитета на заетите в ‘Доверие – Брико’ АД”