• Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване