• Консултантски услуги във връзка с реализирането на Проект за подмяна на трансформатори,финансиран от Международен Фонд Козлодуй съгласно Грантово споразумение между ЧЕЗ Разпределение България АД и Европейска банка за възстановяване и развитие