• “Повишаване на производителността на заетите лица и насърчаване на развитието на “Булярд Корабостроителна Индустрия ЕАД”