• Проектното предложение “Повишаване на квалификацията на персонала на БТК АД” в рамките на Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: “Квалификационни услуги и обучения за заети лица”