• „Повишаване на конкурентоспособността чрез подобряване управлението на бизнес процесите в „Бон Марин Агенция“ ООД