• “Организационна устойчивост на професионално ориентираните НПО в подкрепа на общините“