Разбаротване на проектно предложение “По-ефективно работеща администрация и нормативна уредба при осъществяване на прехода от аналогово към цифрово излъчване на аудиовизуалните медийни услуги в Република България” на АБРО в рамките по Оперативна програма “Административен капацитет”