• Kонсултантски услуги при разработването на проектни предложения по програмите: “Леонарно Да Винчи”, “ОПРЧР” u Норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България