• Разработване на цялостна концепция, план за действие и процедури за прозрачност, отчетност и превенция на корупцията в АССГ” и „Обучение на 120 служители на АССГ в прилагане на цялостната концепция, план за действие и процедури за прозрачност, отчетност и превенция на корупцията в АССГ