• Разработване на проектно предложение „Повишаване на конкурентноспособността на Абати АД, чрез въвеждане на нов продукт – Уеб базирана система за автоматизиран анализ на съдържанието”