Цел: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост.

Размер на допустимите разходи за един проект: от 29 337 до 586 740 лв.

Краен срок за кандидатстване: 17.08.2022г.