Покана за проектни предложения с бюджет под 7 500 000 евро

Цел: Подпомагане „чисти“ технологии за климатично неутрална Европа до 2050 г. Фондът ще финансира високоиновативни проекти, които могат да доведат до предотвратяване и значително намаляване на емисиите на парникови газове.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: до 60% от общите разходи по проекта

Срок за кандидатстване: 31 август 2022г.