Покана за проектни предложения с бюджет над 7 500 000 евро

Цел: Подпомагане „чисти“ технологии за климатично неутрална Европа до 2050 г. Фондът ще финансира високоиновативни проекти, които могат да доведат до предотвратяване и значително намаляване на емисиите на парникови газове.

Размер на безвъзмездната финансова помощ: до 60 % от „допълнителните“ разходи, свързани с внедряване на технологията

Срок за кандидатстване: 01 март 2022г.