„Енергийна ефективност в сгради“

Допустими кандидати: Юридическо лице – администрация към орган на изпълнителната власт или община
Срок за кандидатстване: 10 ноември 2021, 17:00 ч.
⇒ За повече информация