Публикувано на 01 October 2021

“Ню Ай” публикува статия за възможностите за бизнеса по програма “LIFE” на Европейската комисия във в-к “Капитал”. По програмата “LIFE 2021-2027” се насърчават проекти в две области – околна среда и климат. “LIFE” се състои от четири подпрограми – „Природа и биоразнообразие“, „Кръгова икономика и качество на живот“, „Смекчаване и адаптация към изменението на климата” и „Преход към чиста енергия”. Общият бюджет на програмата за периода 2021-2027 г. e 5,4 млрд. евро, а размерът на безвъзмездната финансова помощ по проект може да достигне до 60%. Поради това програмата представлява особен интерес за бизнеса. Цялата статия може да прочетете тук.

Още от блога