11.05.2022

Посоката е зелен преход и дигитална трансформация

Предизвикателствата и възможностите пред българския бизнес през погледа на „Ню Ай“. В статията се разглеждат отговорите на въпроси относно прогноза за развитието на консултантския бизнес, свързан с европроектите в България; препоръки към бизнесите имащи идеи, но поради икономическата обстановка се колебаят да ги реализират; кои компании ги грози криза при зеления преход и дигиталната трансформация; и други актуални въпроси.
09.05.2022

Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

На 21.04.2022 г. беше обявен за обществени консултации нов законопроект, изготвен, за да въведе изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. Основните аспекти на новия законопроект са разгледани подробно в настоящата статия, изготвена от юрисконсулт от екипа на „Ню Ай“ ЕАД.
21.10.2021

Платформата „EIC AI“

Платформата обединява всички източници на финансиране на едно място и предоставя безплатна диагностика на проектни идеи. Тя се състои от три модула: „Discovery”, „Diagnostic“ и „Design” - „Discovery” изготвя списък с най-подходящите програми за финансиране на концепцията, “Diagnostic“ извършва оценка на техническата и пазарна готовност на иновативните проектни идеи. Чрез третия модул се кандидатства за европейската програма “Ускорител”, която подкрепя развитието и комерсиализацията на високорискови иновации с потенциал да създадат и/или трансформират пазари в Европа и света и с необходимост от значително финансиране за дълъг период от време, преди да започнат да генерират възвращаемост.
27.09.2021

Статия за програма „Иновация Норвегия”

Представяне възможностите за финансиране пред стартъпите в България по програма “Иновация Норвегия“. Норвежкият финансов механизъм 2014-2021г. приема проектни предложения по покана „Подкрепа за стартиращи предприятия“. Програмата финансира стартъпи с концепции за разработване на „зелени“ продукти/ технологии/ услуги, както и решения, свързани с подобряване качеството на живот на възрастни или хора с увреждания.
27.08.2021

Статия за програма „LIFE“ на Европейската комисия

Представяне на възможностите за бизнеса по програма “LIFE” на Европейската комисия във в-к “Капитал”. По програмата “LIFE 2021-2027” се насърчават проекти в две области – околна среда и климат. “LIFE” се състои от четири подпрограми – „Природа и биоразнообразие“, „Кръгова икономика и качество на живот“, „Смекчаване и адаптация към изменението на климата” и „Преход към чиста енергия”. Допустимият бюджет на проект е в рамките на 2-10 млн. евро, като безвъзмездната финансова помощ може да достигне до 60% от него
17.07.2020

„Ню Ай” АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ

„Ню Ай” АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-1848-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
gdpr-image
Ние използваме бисквитки. Когато посещавате уеб сайта ни, бисквитките ще бъдат съхранени на компютъра ви. За повече информация, моля разгледайте нашата политика за бисквитките. С посещаването на нашият уебсайт, вие се съгласявате с условията за ползване.
Прочети още