Внедряване в производството на течен препарат за размразяване на пътища и магистрали

Основна цел на договора

Подготовка и управление на проектно предложение „Внедряване в производството и пазарна реализация на иновативен продукт с висока добавена стойност – течен препарат за размразяване на пътища и магистрали, като важен фактор за повишаване на конкурентноспособността и разширяване на пазарните позиции на Верила Лубрикантс АД.