Въвеждане на система за управление на бизнеса Транскапитал ЕООД

Основна цел на договора

Повишаването на конкурентоспособността на Транскапитал ЕООД на българския и международния пазар чрез внедряване на системата за планиране и управление на ресурсите, като фактор за подобряване на управлението, оптимизиране на работните и бизнес процеси, постигане на ефективна организация на цялостната дейност.