"Разработване на проектно предложение „Развитие на човешките ресурси в областта на международното правно сътрудничество по наказателни въпроси"

Основна  цел на договора

Въвеждане на добри практики в дейността на прокуратурата от други държави-членки в областта на международното правно сътрудничество по наказателни въпроси;Повишаване на капацитета на прокурорите – специфичните знания и умения в областта на международната правна помощ; Повишаване на езиковата подготовка на прокурори, работещи по международни производства; Създаване на методологическа рамка за оптимизиране на капацитета на прокурорите.