„Извършване на функционален анализ на община Ямбол“

Основна цел на проекта

Повишаване ефективността на общинската администрация на община Ямбол чрез извършване на функционален анализ на Община Ямбол, план за управление на промяната и провеждане на съпътстващи обучения. Оптимизиране на функциите и организационното структуриране на общинската администрацията.