Разработване на тръжни документации за избор на изпълнители на дейностите по проект №BG161РО001/1.1-01/2007/109 „Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян

Основна  цел на договора

Разработване на тръжни документации за избор на изпълнители на дейностите по проект №BG161РО001/1.1-01/2007/109 „Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ „Васил Левски“, с. Черни Осъм; ОУ „Васил Левски“, с. Орешак; Целодневна детска градина в с. Орешак; Седмична детска градина в с. Калейца; Целодневна детска градина в с. Бори ма; Обединено детско заведение „Буковец“, гр. Троян“.