Изготвяне на Областна стратегия за развитие на Област Силистра 2014-2020 г.

Основна цел на проекта

Изготвяне на Областна стратегия за развитие на Област Силистра 2014-2020 г. Изготвеният планов документ е базиран на основните дадености на област Силистра, възможностите за финансиране на общините и финансирането на проекти от европейски фондове. В него са заложени приоритети, цели и мерки залегнали в националните стратегически документи.