"Дигитализация и запазване на писменото наследство на България."

Основна цел на проекта

Разработване на проектно предложение „Дигитализация и запазване на писменото наследство на България“ и участие в планирането на работата по проекта, както и в изработването на първите междинни отчети.