Разработване на проектни фишове и съпътстваща документация по проекти, свързани със Средносрочната рамкова инвестиционна програма и с предстоящо осъществяване от МИЕТ

Основна цел на проекта

Разработване на проектни фишове и съпътстваща документация, включително детайлен бюджет на всеки проектен фиш, свързани със Средносрочната рамкова инвестиционна програма.