"Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на административните структури"

Основната цел на договора

Създаване на устойчив административен капацитет за постоянна оценка на релевантността, ефективността и ефикасността на функциите и структурата на държавната администрация чрез създаване на надежден и адаптивен инструментариум за провеждане на функционален анализ; създаване на експертен капацитет за прилагане на функционалния анализ и създаване на нормативна и организационна рамка за задължително прилагане на функционален анализ.