„Провеждане на оптимизация в държавни институции“, Предоставяне на консултантски услуги за провеждане на оптимизация в системите на НЗОК и НОИ“

Основна цел на проекта

Модернизиране на държавното управление чрез преструктуриране на административни структури и звена и подобряване на работните процеси. Подобряване на обслужването и удовлетвореността на клиентите; Идентифициране на начини за намаляване на разходите; Намаляване на размера и обхвата на структурите на публична администрация; Идентифициране на функции и услуги, които могат да бъдат децентрализирани или премахнати;Осигуряване на по-висока ефективност на дейността на администрацията.