"Centralized Condition-Based Maintenance and Manufacturing Support System Project", финансиран в рамките на Норвежки финансов механизъм 2009-2014, Програмна област „Иновации в зелена индустрия“.

Основна цел на договора

Ню Ай АД предостави консултантска помощ на Интерконсулт България ООД и изработи проектно предложение Centralized Condition-Based Maintenance and Manufacturing Support System Project,  финансиран в рамките на Норвежки финансов механизъм 2009-2014, Програмна област „Иновации в зелена индустрия“.