„Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“

Основната цел на проекта бе въвеждането в Република България на възможността за електронно дистанционно гласуване и бе реализирана чрез следните специфични цели:

  • проучване и анализ на добрите международни практики за дистанционно гласуване по електронен път;
  • разработване на функционалностите на пилотната система за дистанционно електронно гласуване;
  • провеждане на три симулации и на експериментално електронно гласуване чрез системата.