Проектното предложение Повишаване на квалификацията на персонала на БТК АД в рамките на Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: "Квалификационни услуги и обучения за заети лица"

Основна цел на договора

Разработване на проектно предложение за кандидатстване и бюджет на проекта в рамките на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Квалификационни услуги и обучения на заети лица“.  Консултантска помощ, предоставена от екипа на Ню Ай бе съобразена със спецификата на Стратегията за развитие на човешките ресурси на предприятието и с изискванията на финансиращата организация.