„Повишаване на конкурентоспособността чрез подобряване управлението на бизнес процесите в „Бон Марин Агенция“ ООД

Основна цел на договора

Разработване на проектно предложение във връзка с повишаване на конкурентоспособността на «Бон Марин Агенция» ООД посредством внедряването и интегриране към съществуваща ERP система на холдинга модули Мениджмънт рипортинг и Транспорт, спедиция и агентиране.