Kонсултантски услуги при разработването на проектни предложения по програмите: "Леонарно Да Винчи", "ОПРЧР" u Норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.

Основна цел на договора

Ню Ай предостави консултантски услуги при разработването на следните проектни предложения: Продължаващо обучение за служители на Албена АД, чрез практика във френски заведения за хранене, в рамките на програма Леонардо Да Винчи; Повишаване потенциала на заетите в туризма и повишаване на квалификацията на работещите в Албена АД в рамките на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Квалификационни услуги и обучения за заети лица“, Оперативна програма Развитие на човешките ресурси; Инвестиции в соларни колектори в рамките на Норвежка програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.