Анализ на нормативната база и организационната среда на Агенция по вписванията, във връзка с развитието на информационната система на имотния регистър и въвеждането на електронни услуги”

Основна цел на проекта

Оптимизира дейността на Агенцията по вписванията по отношение на имотния регистър, подобряване обслужването на гражданите, бизнеса и нотариусите, чрез вътрешно развитие и интегриране на системите, чрез въвеждане на нови електронни услуги и да се създадат предпоставки за по-добра събираемост на местните данъци и събираните от агенцията държавни такси.